Cappelens AtlasBokmålSkriv ut

Cappelens Atlas for grunnskolen

Cappelens Atlas nettsted

Dette nettstedet er utviklet for Cappelens to atlas for grunnskolen - Cappelens Atlas barnetrinnet og Cappelens Atlas ungdomstrinnet.

Nettstedet består av ulike oppgaver, spill og lenker. Disse er laget på bakgrunn av de to atlasene.

Nettstedet er delt inn:

Barne- og ungdomstrinnet

  • en kartskole med oppgaveark hvor du må bruke atlaset for å svare på spørsmålene
  • en atlasskole med oppgaveark som skal gjøre deg kjent med atlaset og de muligheter et atlas gir
  • regionale oppgaver hvor det er laget ulike spill

Ordforklaringer
Mange navn i atlas er på fremmede språk. Her forklarer vi noen av dem, slik at det blir lettere å forstå hva navnene betyr.

Omrisskart 
Omrisskart over Norge, Norges fylker og de seks verdensdelene. Kartene kan skrives ut og brukes i undervisningen.

 

Cappelens Atlas barnetrinnet
Cappelens Atlas barnetrinnet

I Cappelens Atlas barnetrinnet er det gjort en rekke forbedringer for å forenkle bruken. Blant annet er navnetettheten i kartene spesielt tilpasset målgruppa på barnetrinnet. Det er også konsekvente målestokker for land og regioner for at elevene lettere kan sammenlikne størrelser.

Tegnforklaringer på utbrettsfliker kan brukes til alle oppslag i atlaset og fargekoding og et stort register gjør det dessuten enkelt å finne fram. Atlaset er også rikt illustrert, blant annet med miljøbilder fra alle verdensdelene.

 

Cappelens Atlas ungdomstrinnet
Cappelens Atlas ungdomstrinnet 

 Atlaset er utviklet spesielt for undervisning på ungdomstrinnet. For alle verdensdeler fins temakart som viser politisk inndeling, befolkning og bosetning, klima, naturressurser og produksjon.

Hovedkartene for Norge (1:1 mill.) inneholder detaljert geografisk informasjon. Oversiktskartet over Europa er gjengitt i 1:15 mill., mens detaljkartene er i 1:5 mill. Det er gjennomført samme målestokk (1:35 mill.) for alle oversiktskart for de øvrige verdensdelene. Detaljkartene her er i målestokken 1:15 mill. En slik konsekvent bruk av målestokk er unik for Cappelens atlas.