Cappelens AtlasBokmålSkriv ut

Rettigheter til fagstoffet

Alle rettigheter til http://atlas.cappelendamm.no (både helheten og delene) blir forvaltet av Cappelen Damm. Utnyttelsen og bruken av stoffet (illustrasjoner, tekst, fotografier mv.) er blant annet regulert av åndsverkloven og markedsførings-loven.


Utskrifter og mangfoldiggjøring av utskrifter kan skje i samsvar med generelle avtaler om kopiering inngått med KOPINOR. Elektronisk (digital) kopiering som ikke er hjemlet i lov eller avtale, er forbudt.
Bruk eller utnyttelse som ikke er i samsvar med ovennevnte bestemmelser, må klareres med Cappelen Damm. Den som bruker stoffet på annen måte, vil kunne bli anmeldt og/eller avkrevd erstatning.


Omrisskart:

Verden:
© 2005, Liber AB, Stockholm, Sverige og J.W. Cappelens Forlag AS, Oslo, Norge

Norge:
© 2005, John Arne Eidsmo og J.W. Cappelens Forlag AS, Oslo, Norge